Tel: +90 266 239 31 03

TC Kimlik No ile Tur Sorgulama Yapabilirsiniz

BİLİNMESİ GEREKENLER

Buradasınız: Anasayfa | Bilinmesi Gerekenler | Kabe'nin Şekli

Kabe'nin Şekli

Kabe, Mescid-i Haram'ın ortasında tastan yapılmış dört köşe bir binadır. Duvar uzunlukları 11-12 m. arasında degişmektedir. Yüksekliği 13 m.dir. Üzeri her sene hac mevsiminde yenilenen siyah bir örtü ile örtülüdür. Dört köşeden doğudakine “ Rükn-i şarki ” veya Hacerü'l Esved, güneyindekine “Rükn-i Yemani”, batısındakine “Rükn-i Sami”, kuzeyindekine de “Rükn-i Iraki” denir. - Kısımları Hatim ve Hicr-i Kabe Altın oluğun altında, şam ve Irak köşeleri arasında, yerden yaklaşık 1 m.yükseklikte, 1,5 m. kalınlığında yarım daire şeklindeki duvara “Hatim” denir. Bu duvarla Kabe duvarı arasındaki boşluğa da “Hicr-i Kabe veya Hicr-i Ismail” denir. Burada namaz kılınır. İbn-i Teymiye'ye göre, oraya giren Kabe'ye girmiş gibi olur. Kabe'den sayıldı?y için tavafın Hicr dışından yapılması vaciptir. - Mültezem ve Kabe Kapısı Kabe kapısı, Hacerü'l Esved ile Rükn-i Iraki arasında yerden 2 m. yüksekliktedir. Kapı ile Hacerü'l Esved arasında kalan kısma “Mültezem” denir. Kapı ile Rükn-i Iraki arasındaki kısımda Cebrail (a.s.) ın Hz.Peygambere (sav) namaz kıldırdığı rivayet edilmektedir. - Altın Oluk (Mizab-i Kabe) Yagmur sularının Kabe damında birikmesini önlemek için yapılmış olan oluk zaman zaman yenilenmiş, ahşap, gümüş ve altın olarak değiştirilmiştir. Hatim'in karşısındadr. -Kabe Örtüsü Alimlerden bazıları, Kabe'ye örtüyü ilk giydirenin İsmail (a.s.) oldu?unu söylemişlerdir. Fakat yaygın olan görüşe göre ilk örtüyü giydiren Yemenli “ Esad Ebu Kerib ” namında bir zattır. Bu zât Mekke'yi ziyarete gelmis, altı günlük ikameti esnasında gördü?ü rüya üzerine Kabe'ye örtü giydirmiştir. Kabe örtüsü de?işik zamanlarda degişik kumaşlardan yapılmıştır. Cahiliye zamanında yünden, Hz.Peygamber (sav) tarafından Yemen kumaşından, Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer tarafından ise ince Mısır dokumasından örtü giydirildiği zikredilmektedir. Kabe örtüsü beyaz, sarı, yeşil ve siyah gibi değişik renklerde yapılmıştır.